Stabilní hasicí zařízení

Provádíme montáž a údržba stabilních hasících zařízení (SHZ) prováděné dle ISO 14520, ČSN EN 15004 a ČSN EN 12094.

Systémy SHZ jsou certifikovány dle mezinárodních standardů: VdS, LPCB, CNPP, VNIIPO, UL, LGAI, TZÚS Praha, IMO, FM atd.

Systémy s plynnými hasivy na bázi halogenderivátů uhlovodíků

HFC PLYNY:

 • -FE-13®
 • HFC-125, FE-25®
 • FM-200®
 • NOVEC 1230®

Systémy s inertními plyny a jejich směsmi

INERTNÍ PLYNY:

 • IG-01 (Argon)
 • IG-55 (Argonite)
 • IG-100 (Dusík)
 • IG-541 (Inergen)

Systémy s CO2 (oxid uhličitý)

Systémy s vodní mlhou (Aquasafe®, Aquafog®)

S nízkým tlakem

 • s tlakovými nádobami
 • s čerpadlovými systémy

S vysokým tlakem

 • s tlakovými nádobami
 • s čerpadlovými systémy
Přejít nahoru