Vodní a pěnové

Obsah hasiva je 6 nebo 9 litrů vody nebo pěny.

Hasicí přístroj vhodný pro typy požáru třídy (vodní A, pěnový A/B/C).

U vodních hasicích přístrojů využití především pro hašení pevných látek – uhlí, papír, sláma, seno, dřevo, textil atd. U pěnových hasicích přístrojů využití pro hašení pevných látek – uhlí, papír, sláma, seno, dřevo, textil atd . U kapalných látek se jedná o látky jako je benzin, nafta, oleje, tuky atd.

Hasicí přístroj je pod stálým tlakem, který lze kontrolovat manometrem umístěném na ventilu hasicího přístroje.

Hasicí přístroj certifikován dle normy ČSN EN-3. Nelze použít pro hašení zařízením pod napětím. Vyrábí se ve spolupráci s ESTO Cheb s.r.o.

typ PHP9V KT 09.59/EN3
hasivovoda + potaš A
hasicí schopnost13A
doba činnosti30 sekund / 6m
teplotní rozsah-20°C až + 60°C
celková hmotnostmax. 18 kg

9V KT 09.59/EN3

typ PHPP6P
hasivoPyrocool AR ABC
hasicí schopnost8A / 113B / C
doba činnosti12 sekund m
teplotní rozsah0°C až + 60°C
celková hmotnostmax. 9,5 kg

Hasicí přístroj pěnový P6P

typ PHPP9P
hasivoPyrocool AR ABC
hasicí schopnost13A / 183B / C
doba činnosti12 sekund
teplotní rozsah0°C až + 60°C
celková hmotnostmax. 13,5 kg

Hasicí přístroj pěnový P9P
Přejít nahoru