O nás

Kovoslužba hasicí přístroje a.s. je společnost s nejdelší historií oprav a výroby hasicích přístrojů v České republice, která zasahuje až do dvacátých let minulého století. V dnešní době patříme mezi nejvýznamnější výrobce s největším počtem hasicích přístrojů na trhu. V době obrovského přílivu hasicí techniky z komunistické Číny se snažíme uvádět na trh produkty pouze české výroby od českých pracovníků. Nabízíme rozsáhlý a ucelený sortiment přenosných hasicích přístrojů a protipožární techniky. Veškeré výrobky jsou vyráběny na moderních strojích v naších dílnách a jsou certifikovány dle platných norem a legislativy České republiky a Evropské unie. Od roku 1999 je výroba a služby realizována v rámci systémové certifikace ISO 9001. Za dlouholeté trvání naší společnosti jsme vybudovali po celé České republice mnoho prodejních a servisních středisek, kde je možno také naše výrobky zakoupit nebo opravit. Jsme firma s velkoobchodním i maloobchodním prodejem. Kromě dlouholeté historie výroby a oprav hasicích přístrojů se dále specializujeme na kompletní služby v oblasti požární ochrany osob a majetku. Provádíme a umožňujeme v našich prostorách školení pracovníků pro práci v PO a BOZP. V současné době jsme nejen stálým dodavatelem služeb pro velké podniky a instituce v České republice, ale také se v rámci ucelené nabídky specializujeme na malé živnostníky a nově vznikající společenství vlastníků bytových jednotek, kde se snažíme vyhovět požadavkům na pravidelné kontroly dle platné legislativy ČR. Kovoslužba hasicí přístroje a.s. je zakládajícím členem Českomoravské komory výrobců hasicích přístrojů.

Historie společnosti Kovoslužba HP, a.s.

1800
Objevení prvku titan

Název Titan pochází z řecké mytologie, kde Titáni představovali bohy vládnoucí světu ještě před nástupem boha Dia. V 18. století byl objeven prvek, jenž dostal název titan, a symbolizuje tvrdost, odolnost a nezničitelnou sílu.

1920
založení a vybudování továrny

Tyto skutečnosti vedly zakladatele při hledání názvu pro továrnu, kterou založili a vybudovali v roce 1920 a následujících v Praze Strašnicích, v místech, kde ještě v 50. letech byla pouze samá pole. Firma Titan se od počátku soustředila především na výrobu hasicích přístrojů, plynových masek a úspěšně podnikala.

1950
založení Kovoslužby, podnik města Prahy

Po 2. světové válce přešlo vlastnictví na čs. stát a v roce 1950 byla založena Kovoslužba, podnik města Prahy. Tento národní podnik zaměstnával tisíce pracovníků a prováděl servis všech typů elektrospotřebičů, hasicích přístrojů, měřidel apod. a byl jedním z nejvýznamnějších podniků v Praze.

1990
rozčlenění "velké Kovoslužby"

V roce 1990 byla tzv.“velká Kovoslužba“ – rozčleněna na jednotlivé státní podniky a akciové společnosti. Jedním z nově vzniklých subjektů byla i Kovoslužba-Hasicí přístroje Praha s.p. s více jak 100 zaměstnanci. V té době se tento státní podnik zabýval pouze servisem hasicích přístrojů a kovovýrobou.

1993
výroba prvních hasicích přístrojů

Již v roce 1993 začal státní podnik vyrábět první hasicí přístroje vlastní výroby a postupně se během 5 let stal jedním z nejvýznamnějším českých výrobců hasicích přístrojů a vůbec jako první v České republice začal vyrábět hasicí přístroje dle evropské normy ČSN EN -3.

1995
založení Českomoravského svazu výrobců a opravářů hasicích zařízení a požární techniky

V roce 1995 byla Kovoslužba-Hasicí přístroje s.p. jedním ze zakladatelů Českomoravského svazu výrobců a opravářů hasicích zařízení a požární techniky, jehož členy je drtivá většina významných českých a moravských výrobců a servisních firem a v letošním roce již sdružuje více jak 100 členů.

1997
rozšíření vlastní výroby

V roce 1997 vyrábí podnik již 7 typů hasicích přístrojů vlastní výroby, distribuuje své výrobky na základě rovnoprávných partnerských vztahů ve více jak 15 konsignačních skladech a prostřednictvím několika desítek přímých odběratelů v českých i moravských zemích a jeho obrat vzrostl oproti roku 1990 o 400% při 50% snížení zaměstnanců.

 
15. 12. 1997
nová společnost Kovoslužba hasicí přístroje a.s.

Na základě usnesení vlády České republiky a smluv s Fondem národního majetku ČR, vstoupila do všech práv a povinností státního podniku dnem 15.12.1997 nová společnost Kovoslužba hasicí přístroje a.s. s majetkovou účastí hl.města Prahy, která dál ponese do budoucnosti vedle názvu i jméno Titan jako ochranou známku.

1998
hasicí přístroje, náhradní díly, školení

V průběhu roku 1998 Kovoslužba certifikována dle ISO 9000 firmou Lloyd´s Register Quality assurence. Tato certifikace zajišťuje vykonávání výroby a servisu v největší kvalitě. Vedení podniku se rozhodlo uplatňovat pravidlo umožňovat provádění kontrol, oprav a plnění hasicích přístrojů všem subjektům, které budou splňovat odbornou, technickou a technologickou způsobilost, a které samy budou dodržovat zásady morálky a slušnosti. V současné době kromě zmíněné výroby a oprav hasicích přístrojů, též nabízíme více jak 300 druhů náhradních dílů k hasicím přístrojům, požárním vodovodům a suchovodům, včetně hadic a proudnic ke všem typům hasicích přístrojů.

1998 -
současnost

Pevně věřím, že akciová společnost bude nadále úspěšně vyrábět a opravovat hasicí přístroje a celou její činnost budou charakterizovat vlastnosti, které symbolizuje jméno Titan.

současnost

Přejít nahoru