Služby

Opravy a periodické zkoušky

 •  Pravidelné tlakové zkoušky hasicích přístrojů dle vyhlášky 246/2001Sb.
 • Tlakové zkoušky hydrantových hadic – stálotvaré, sploštitelné
 • Plnění a opravy použitých hasicích přístrojů
 • Ekologická likvidace  vyřazených hasicích přístrojů

Služby v oblasti PO a BOZP

 • Kontroly, opravy a údržba hasicích přístrojů, včetně periodických tlakových zkoušek dle zákona 133/1985Sb. a vyhlášky 246/2001Sb.
 • Kontroly, opravy a údržba zařízení pro zásobování požární vodou (hydranty a suchovody), včetně tlakových zkoušek dle ČSN 73 0873, vyhl. 246/2001Sb. a ČSN 671 – 3.
 • Pravidelné požárně preventivní prohlídky
 • Revize a kontroly zařízení pro odvod tepla a kouře
 • Revize a kontroly EPS
 • Kontroly dalších požárně bezpečnostních zařízení (protipožární dveře, požární ucpávky, požární klapky, požární stěnové uzávěry atd.)
 • Evidence všech pravidelně provedených kontrol a prohlídek
 • Dodávka a montáž hasicí přístroje včetně příslušenství (náhradních dílů, zabezpečení proti krádeži schválenou požární skříní atd.)
 • Požárně bezpečnostní řešení staveb
 • Dodávky a montáže hydrantových systémů, výbavy hydrantů, včetně náhradních dílů
 • Bezpečnostní a informační značení dle NV 11/2002 Sb.
Přejít nahoru