Tlakové zkoušky hasicích přístrojů – hologram

Vážení zákazníci.

Již delší dobu zjišťuje nejen Kovoslužba hasicí přístroje a.s., ale i někteří další výrobci, že velké množství subjektů provádějících dílenské opravy – periodické zkoušky, které jsou přímo nařízeny Vyhláškou MVČR číslo 246/2001 Sb. § 9, ( tlakové zkoušky, dále jen TZ) hasicích přístrojů nevykonávají tuto činnost řádně. Tyto subjekty účtují za jakoby vykonanou TZ směšné částky v řádu desetikorun či okolo sta korunZa tuto cenu se v žádném případě TZ dle technologických postupů žádného výrobce provést nedá.
 Tímto získávají neoprávněný majetkový prospěch, okrádají zákazníka a navíc dodávají zboží, které snadno může vážně poškodit jak majetek, tak zdraví odběratele. Mnozí odběratelé – zákazníci si z neznalosti vyberou takovouto levnou dílenskou opravu a vůbec netuší, že se jedná o podvod ze strany dodavatele a že v podstatě dostávají nevyzkoušenou, je ohrožující, tlakovou nádobu. Firmy, které takto postupují si většinou nechají v tiskárně natisknout kontrolní štítky některého výrobce nebo renomovaného servisu a potom je používají jako doklad o provedení TZ u tohoto subjektu. Nikdo neřeší, že výrobní čísla hasicích přístrojů se evidují v knihách tlakových zkoušek a jimi jakoby provedené tlakové zkoušky v těchto knihách samozřejmě nejsou zaneseny..

Pro Vaší informaci ve zkratce popisujeme postup periodické zkoušky ( tlaková zkouška)

  1. Hasicí přístroj je nutné odtlakovat
  2. Odmontovat a vyčistit ventil a vysát náplň.
  3. Nádobu dle potřeby zbavit starého nátěru.
  4. Provést tlakovou zkoušku na tlakovací stolici ( u práškových h.p 30 bar, sněhových 190 bar a výše)
  5. Opatřit nádobu novým nástřikem.
  6. Přístroj znovu naplnit, osadit zkontrolovaným ventilem a natlakovat.
  7. Po provedení TZ se přístroj opatří typovým štítkem a kontrolním štítkem o provedení TZ.

Jak je vidět z výše popsaného nelze v žádném případě tuto činnost provést u zákazníka a na počkáníTato procedura se dá stihnout minimálně za dva pracovní dny a je k ní zapotřebí kvalitní dílenské vybavení.
Kovoslužba hasicí přístroje a.s. se proto rozhodla jako první zavést tzv. „hologram“, kterým bude na kontrolním štítku označen hasicí přístroj s řádně provedenou tlakovou zkouškou. Tento hologram nejde okopírovat ani odstranit aniž by nedošlo k poškození kontrolního štítku. Hasicí přístroj vyrobený nebo opravený v dílnách Kovoslužby hasicí přístroje, a.s., který nebude od 1.9.2013 hologramem označen, neprošel řádnými zkouškami a jedná se o podvrh některého jiného subjektu.  
Po diskuzi o problematice je zřejmé, že v brzké době k tomuto kroku přistoupí i další významní čeští výrobci a servisy, kteří provádějí dílenské opravy řádně. Naše opatření se rozhodla Kovoslužba hasicí přístroje a.s. dát na vědomí Hasičským záchranným sborům v celé ČR, které mají oprávnění k prevenci a kontrole prostředků požární ochrany u všech subjektů. Dále svým zákazníkům i svým spolupracujícím subjektům (montérům), kteří si u ní dílenské opravy objednávají.  
Věříme, že tato snaha pomůže vymýtit subjekty, které porušují jak technologické postupy výrobce, tak právní předpisy platné v ČR a obohacují se na úkor zákazníka a současně ho vážně ohrožují.
Nový kontrolní štítek s hologramem bude zaveden od 1.9.2013.
Informace na telefonu 274814751 nebo www.kovosluzba-hp.cz

Děkujeme za spolupráci

Ing. Vladimír Šimon
Obchodně-ekonomický ředitel

Ukázky hologramu

Přejít nahoru