Zpracování osobních údajů

1. Správcem osobních údajů je společnost Kovoslužba hasicí přístroje, a.s., Průběžná 387/41, Strašnice, 100 00 Praha 10, IČ: 25065084.

2. Správce zpracovává osobní údaje:

a) svých odběratelů či dodavatelů za účelem řádného plnění smluvních závazků v rozsahu nezbytném pro tento účel
b) potenciálních partnerů v rozsahu kontaktních údajů dohledaných jen z veřejně dostupných zdrojů za účelem navázání spolupráce.

3. Osobní údaje odběratelů a dodavatelů zpracovává správce na základě právního titulu dle čl. 6 písm. b) GDPR – zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů, nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost tohoto subjektu údajů

Osobní údaje potenciálních partnerů zpracovává správce na základě právního titulu dle čl. 6 písm. f) GDPR, tj. zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů správce. Oprávněný zájem správce spočívá v jeho zájmu na rozšiřování portfolia klientů. Oslovená osoba má právo žádat, aby její kontaktní údaj nebyl dále zpracováván.

Přejít nahoru