Termín obnovovacího kurzu (doplňovacího) pro II. pololetí 2024 - středa 18. 9. 2024 a středa 23. 10. 2024.

Organizaci školení – výcviku při výkonu zaměstnání provádíme ve smyslu vyhlášky MV ČR č. 246/2001 Sb., § 10 a normy ČSN ISO 11602-2:2002 (dále jen vyhláška a norma dle přílohy „A“). Základní postup pro školení oprávněných osob (kontroly hasicích přístrojů):

  1. Obnovovací kurz (dříve doplňovací) je možné absolvovat za jeden den za předpokladu, že účastník předloží platné oprávnění ke kontrolám hasicích přístrojů a další doklady uvedené v přihlášce (začátek kurzu 8.30 hod – předpokládaný konec 17.00 hod.)
  2. Informace o výcvikovém (základním) kurzu Vám sdělíme v našem školícím středisku na základě informací, které obdržíme od školícího střediska SZÚ s.p. Brno.

Po úspěšném absolvování kurzu a zkoušky obdrží účastník kurzu průkaz a oprávnění, které je ověřeno pověřeným pracovníkem nezávislého orgánu uznaného odpovědnými národními orgány a potvrzeno zástupcem pořadatele kurzu. Platnost oprávnění je 5 let.

Oprávněná osoba na základě tohoto oprávnění může provádět kontroly hasicích přístrojů dle těchto kategorií (odstavec normy 4.3.2.2):

Kategorie 1: hasicí přístroje pod stálým tlakem, jejichž hasivem je voda, voda s přísadami nebo pěna;
Kategorie 2: hasicí přístroje pod stálým tlakem, jejichž hasivem je prášek nebo halon;
Kategorie 3: hasicí přístroje s tlakovou patronou na výtlačný plyn, jejichž hasivem je voda, voda s přísadami nebo pěna;
Kategorie 4: hasicí přístroje s tlakovou patronou na výtlačný plyn, jejichž hasivem je prášek;
Kategorie 5: hasicí přístroje CO2.

Školení zajišťuje Českomoravská profesní komora požární ochrany a Českomoravský svaz výrobců a opravářů hasicích zařízení a požární techniky (dále jen Komora a Svaz) ve spolupráci s nezávislým uznaným národním orgánem – Strojírenským zkušebním ústavem Brno s.p. Obnovovací kurz je možné absolvovat ve školícím středisku Komory a Svazu se sídlem Kovoslužba hasicí přístroje, a.s., Průběžná 41/387, Praha 10. Obnovovací kurz je možné provést v dalších školících střediscích na základě předem dohodnutých podmínek. Termíny kurzů Vám potvrdíme písemně nebo telefonicky po obdržení Vaší přihlášky včetně požadovaných kopií dokladů. V den školení vezměte s sebou 1ks průkazové foto.

Průkaz a oprávnění vystavujeme na výše uvedené kategorie.

Cena za obnovovací kurz (doplňovací) činí 6 900 Kč. Platba bude provedena v den školení hotově. V případě platby na účet kontaktujte prosím sekretariát Kovoslužby a.s. a my Vám vystavíme fakturu, která musí být uhrazena do data školení. Komora ani Svaz nejsou plátci DPH.

Přihláška ke stažení ve formátu Word

Přihlášku můžete vyplnit i ve Wordu.

Závazná přihláška online:

Českomoravská profesní komora požární ochrany a Českomoravský svaz výrobců a opravářů hasicích zařízení a požární techniky

Průběžná 41/387 • 100 87 Praha 10 • tel.: 274 814 751-2 • fax: 274 811 963
e-mail: kovosluzba@kovosluzba-hp.cz

ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA

na obnovovací kurz k získání odborné kvalifikace osob provádějících servis přenosných a pojízdných hasicích přístrojů

Údaje o účastníkovi školení:
Trvalé bydliště:

Fakturační údaje

Vyplňte pouze v případě, že se fakturační údaje liší od trvalé adresy.

Číslo průkazu (raznic):

Maximum file size: 134.22MB

Maximum file size: 134.22MB

Sending

Přejít nahoru